گروه بندرسازی و سازه‌های دریایی

تاریخ انتشار : 2017/12/26

گروه بندرسازی و سازه‌های دریایی اصلی‌ترین موضوع فعالیت مهندسین مشاور هندسه پارس است و شامل موارد زیر می شود :

(1) مطالعات امکانسنجی، طراحی مفهومی و مراحل اول و دوم بنادر صیادی، بنادر و سازه‌های دریایی
(2) مهندسی کارگاهی و نظارت بر عملیات اجرایی احداث بنادر
(3) مطالعات لایروبی و نظارت بر آن
(4) طراحی و برنامه‌ریزی بنادر
(5) مطالعات ارزیابی اجمالی و تفصیلی زیست محیطی بنادر
(6) مطالعات هیدرودینامیک، مورفولوژی و رسوب و مطالعات ناوبری
(7) پیش بینی بار و ارائه برنامه استراتژیک توسعه
(8) مطالعات سرمایه‌گذاری در زمینه حمل و نقل کالا در بنادر
(9)طراحی و نظارت سازه های برداشت آب از دریا به منظور تامین آب سیستم های خنک کن و آب شیرین کن
این گروه با بهره‌گیری از بخش‌های تخصصی خود شامل :
§ بخش تخصصی دریایی و هیدرودینامیک
§ بخش تخصصی سازه‌ و ژئوتکنیک
§ بخش تخصصی حمل و نقل و جانمایی بندر
§ بخش تخصصی اقتصاد
§ بخش تخصصی محیط زیست
§ و بخش تخصصی معماری
و همچنین سایر بخش‌های تخصصی زیرمجموعة گروه‌های دیگر در هندسه پارس، به ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های مختلف دور از ساحل و ساحلی مشغول می‌باشد.

معرفی اجمالی برخی از بخشهای تخصصی گروه بندرسازی و سازه‌های دریایی

بخش تخصصی دریایی و هیدرودینامیکی
بخش تخصصی محیط زیست
بخش تخصصی اقتصاد و حمل و نقل
بخش تخصصی معماری

برخی از مشتریان